In Blogs

Sinds vorige week is ScrumRows.org online, de site die ik ontwikkelde met collega scrum-coach Pascal Dufour. Op ScrumRows.org vind je praktische handvatten bij het toepassen van scrum in je organisatie. We zijn begonnen met 3 checklists: rijtjes (rows) die je helpen om goed te scrummen. Wat ons betreft is dit het begin van iets veel groters en mooiers. En daar hebben we jou bij nodig.

ScrumRows.org is een aanvulling op de Scrum Guide – de officiële scrumhandleiding in meer dan veertig talen, gemaakt door Jeff Sutherland en Ken Swaber. De handleiding is een prachtig en volledig document. Een goed naslagwerk bovendien. In zeventien pagina’s leggen de bedenkers uit wat scrum precies is. De toepassing ervan wordt echter nergens concreet en praktisch.

Terwijl wij in onze dagelijkse praktijk juist behoefte hebben aan concrete en praktische handvatten. We coachen allebei scrum-masters en zijn zelf ook regelmatig aan het scrummen met teams. De eerste ‘rows’ op onze site zijn het resultaat van die scrumsessies en -trainingen. De lijstjes zijn als het ware door de jaren heen organisch ontstaan, omdat we handvatten ontwikkelden om scrum zelf goed in de praktijk te brengen.

Maar wat nou als we onze lijstjes combineren, samen optimaliseren, publiceren en feedback ophalen van andere scrummers? Ja! Dan krijgen we nóg betere lijstjes. Zo is ScrumRows.org ontstaan, vanuit onze eigen behoefte.

Een half jaar lang kwamen we één ochtend per week bij elkaar. We werkten aan de lijstjes en leerden tegelijkertijd veel bij over scrum. Inmiddels zijn we allebei PSM II gecertificeerd. PSM staat voor professional scrum master. De II staat voor advanced. Kortom: een leuke bijvangst van dit traject.

Op onze site vind je nu 3 checklists:

  1. A scrum master checklist
  2. A sprint planning checklist
  3. A product backlog checklist

In iedere checklist zijn twee kolommen opgenomen. Een ‘relax’-kolom en een ‘take action’-kolom. Vink je een aantal checkboxes aan in de kolom ‘take action’, dan is het, inderdaad, tijd om actie te ondernemen. Vink je vooral checkboxes aan in de ‘relax’-kolom, dan ben je goed bezig. Tenminste, dat denken we met de kennis van nu. We praten bewust niet over goed en fout. En we zeggen ook niet dat deze lijst uitputtend is. Wij zijn immers niet alwetend. Heb jij suggesties om onze lijsten nog beter te maken? Kom maar op!

De checklists zijn een handig hulpmiddel voor scrumteams tijdens retrospectives. Om van te leren. Ook helpen ze jou om jezelf een spiegel voor te houden vanuit je eigen rol binnen het scrumteam.

De site is uiteraard scrummend ontstaan. Dat betekent dat dit wat ons betreft nog maar het begin is. Zoals je kunt zien heb je onder elke rij de mogelijkheid om feedback te geven of een bijdrage te leveren. Zo willen we de checklists steeds beter maken en verder ontwikkelen. Daaruit ontstaan in de loop van de tijd hopelijk ook nog meer rows en lijsten. Daarnaast zijn we van plan om hulplists toe te voegen. De checklists leggen de behoefte bloot, de hulplists voorzien in die behoefte. Dat is het idee.

We zouden het geweldig vinden als ScrumRows.org uitgroeit tot een community van actieve scrummers die allemaal hun bijdrage leveren aan het optimaliseren van checklists en hulplists. Wij hebben de wijsheid ook niet in pacht, dus we hebben iedereen nodig. Onze boodschap is dan ook: doe mee. Het maakt niet uit hoe. Laten we er samen een geweldig platform van maken. De eerste stap is in ieder geval gezet. Nu gaan we samen verder.

(Deze blog kwam tot stand in samenwerking met ScrumRows.org partner in crime Pascal Dufour.)

Recommended Posts