jasper-guldemond-8

“Een transitie naar een agile organisatie betekent een structuur- en een cultuurverandering. De grootste uitdaging hierbij is om de natuurlijke weerstand die mensen hebben tegen verandering weg te nemen.”

MIJN WERKWIJZE VOOR AGILE WERKEN

Als agile coach help ik om uw organisatie agile te maken. Hoe? Allereerst door te adviseren wat er qua structuur moet gebeuren om uw teams agile te kunnen laten werken. Daarnaast zal ik de weerstand tegen verandering signaleren, op tafel te leggen en bespreken met alle betrokkenen. Daarbij respecteer ik ieders waarheid en  stimuleer ik de betrokkenen om verantwoordelijkheid te nemen. Dit alles doe ik op een agile manier: aan de slag, dus. Gewoon beginnen, en door te leren steeds meer agile worden. De stappen die we hierbij zetten zijn altijd overzichtelijk, waardoor de verandering voor alle betrokkenen behapbaar is. Bovendien zien de betrokkenen zo snel welke meerwaarde de verandering oplevert. Het plezier in agile werken laat nooit lang op zich wachten. Het proces van veranderen en leren herhalen we net zo lang, totdat agile werken is omarmd in uw hele organisatie en mijn rol overbodig is.

 

Voor ieder verandertraject naar een agile organisatie geldt dat ik:

 • Het overzicht bewaar
 • Help bij het ordenen van de juiste stappen
 • De benodigde bijeenkomsten begeleid
 • Denk vanuit de verschillende perspectieven binnen de organisatie
 • Adviseer over interne communicatie rondom het verandertraject
 • Medewerkers help om agile-vaardigheden eigen te maken
 • Medewerkers help om de regie in handen te nemen en te houden
 • Mij pas terug trek als uw organisatie daadwerkelijk agile is

 • Doelen bepalen

  U kunt verschillende redenen hebben voor agile werken. Minder kosten, beter aansluiten op de klantvraag, meekomen in een constant veranderende wereld, risico’s beperken. Of misschien wilt u het wel allemaal. Om te beginnen is het belangrijk om te focussen op één specifiek doel. Een totale agile organisatie zal uiteindelijk alle doelen dienen, maar de focus op één doel geeft u houvast. Een voorwaarde om van start te kunnen.

 • Eerste stap zetten

  Het doel is gesteld. Om echt te kunnen beginnen moeten we vaststellen wat er voor nodig is om dit doel te bereiken. Door de weg richting het doel op te delen in overzichtelijke stappen weten we wat we concreet kunnen doen. Daarbij is het belangrijk om te beginnen bij de stap die de grootste invloed heeft op het gewenste eindresultaat. Gefeliciteerd, we hebben nu een startpunt.

 • Inventariseren en leren

  Agile werken betekent leren en aanpassen. Een organisatie agile maken werkt eigenlijk op dezelfde manier. Door te leren van de eerste stappen kunnen we direct kiezen wat de inhoud en werkwijze moet zijn van de volgende stap. Stap voor stap vervolgen we samen onze weg richting een agile organisatie. Net zo lang tot agile werken een vanzelfsprekendheid is voor de hele organisatie.

DIT ZEGGEN ANDEREN OVER MIJN WERKWIJZE

 • Bij Rexel Nederland B.V. heb ik Jasper met plezier ingezet voor een aantal uitdagende klussen. Hij heeft als trainer en inspirator een goede bijdrage geleverd aan het implementeren van de nieuwe bedrijfsstrategie. Jasper is in staat om abstracte concepten te vertalen naar concrete, bruikbare doelstellingen en deze met succes uit te voeren in doelmatige trainingsprogramma’s. In zijn trainings- en begeleidingsaanpak is hij altijd bevlogen, betrokken en doelgericht. Hij is in staat om nuttige interventies te plegen op alle niveaus van de organisatie.

  Marien Kempeneers
  Marien Kempeneers Opleidingsmanager bij Rexel Nederland B.V.
 • Leren veranderen dat is wat ik waardeer aan Jasper. Hij is in staat om over sectoren heen op enthousiaste en stevige manier verandering te brengen. De creativiteit die hij in het proces van leren veranderen ten toon spreidt is indrukwekkend. Maar het talent om draagvlak te creëren sprong er boven uit; dat heb ik mogen zien bij veel projecten van het plaatselijk belang.

  Jaco Appelman
  Jaco Appelman Educational Advisor-programme manager bij Universiteit Utrecht
 • Jasper is in staat om met vaardige hand teams uit hun comfort zone te halen en op maat coaching te doen. Mijn teams binnen Ontwikkeling (Justid) hebben vanaf april een flinke groeispurt getoond in toepassing van de agile methode, onder zijn kundige begeleiding, en beide met hun eigen context. Jasper biedt op zijn eigen gedreven wijze diverse geledingen binnen een organisatie een helpende hand. Hij blijft daarbij heel duidelijk afstand houden van de technische inhoud, en haalt de kracht uit de mensen zelf. Zijn tussenevaluaties en presentaties zijn pragmatisch en geven stof tot nadenken en verbeteren. Aanbevolen!

  Gertjan ter Harmsel
  Gertjan ter Harmsel Team Manager Ontwikkeling bij Justitiële Informatiedienst
 • Jasper is in staat om in korte tijd, in samenwerking met voor hem nieuwe mensen, te komen tot de formulering van een gezamenlijke visie. Jasper lukt dat omdat hij oprechte interesse toont in de verschillende belangen van de deelnemers. Mensen voelen zich erkend bij Jasper. Bovendien biedt Jasper ruimte voor afwijking en bewaakt hij het gemeenschapelijke. Jasper is een prettige persoonlijkheid in het versnellen van teamvorming.

  Dirk-Siert Schoonman
  Dirk-Siert Schoonman Voorzitter Gelderland LTO-Noord
 • In onze zoektocht naar perfectie, heeft Jasper het evaluatieproces van een project begeleid. De verbeterpunten moesten buiten de bestaande kaders gezocht worden. Op een ontspannen wijze hield hij de diverse partijen bij het proces betrokken. Knap, want de bouw is best een conservatieve wereld. De resultaten waren uitstekend.

  Wout Groot Koerkamp
  Wout Groot Koerkamp Projectleider bij Van Wijnen
 • We voerden een nieuw studenteninformatiesysteem in. Honderden medewerkers zouden van de ene op de andere dag met dit systeem moeten werken. Jasper heeft het team begeleid dat de introductie regisseerde. Hij hielp ons om te denken vanuit de medewerker. We moesten er voor zorgen dat de medewerkers zelf verantwoordelijkheid zouden nemen. Dat is gelukt. We hebben heel prettig en constructief samengewerkt. En ja, het systeem draait.

  Martijn Roodzant
  Martijn Roodzant Manager studenteninformatie aan de Universiteit van Amsterdam
 • We organiseerden een seminar over de toekomst van het Platteland. Jasper ondersteunde het voorbereidende proces, trainde de diverse gespreksleiders en was de bewuste dag dagvoorzitter. De dag was een groot succes. Sinds die tijd werk ik vaker met hem samen. Hij is flexibel en heeft altijd een creatieve invalshoek.

  Mireille Korterik
  Mireille Korterik Leadercoördinator bij De Kracht van Salland
 • Jasper is overduidelijk een organisatiecoach in hart en nieren. Gedurende mijn samenwerking met Jasper heeft hij ons Scrum-team o.a. geleerd waarom en vooral ook hoe wij als team meer optimaal kunnen functioneren, inzicht gegeven in het belang van open communicatie en meer bewustwording van valkuilen die bij een Agile transitie kunnen ontstaan. Hierdoor is ons team nu in staat om onze opdrachtgevers beter en vooral meer flexibel van dienst te zijn. Als men mij zou vragen of ze Jasper als organisatiecoach zouden moeten inhuren, dan zal mijn antwoord volmondig ja zijn. Ik hoop dat we in de toekomst nog regelmatig met elkaar zullen samenwerken.

  Michel Kraaij-van den Berg
  Michel Kraaij-van den Berg Sr. Softwaretester bij Justitiële Informatiedienst
 • Jasper is overduidelijk een organisatiecoach in hart en nieren. Ik hoop dat we in de toekomst nog regelmatig met elkaar zullen samenwerken.

  Michel Kraaij-van den Berg
  Michel Kraaij-van den Berg Sr. Softwaretester bij Justitiële Informatiedienst
 • Jasper is flexibel en heeft altijd een creatieve invalshoek. Het seminar over de toekomst van het Platteland was een groot succes.

  Mireille Korterik
  Mireille Korterik Leadercoördinator bij De Kracht van Salland